Privacy Statement

Vicky van der PlasPrivacy Statement

Privacy policy Vicky van der Plas van de site vickyvanderplas.nl

Vickyvanderplas.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik je gegevens om de facturering van mijn interim- en redactie- cq tekstdiensten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming.

vickyvanderplas.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als je een product of dienst wil afnemen, heb ik je naam, bedrijfsnaam en url, e-mailadres, adres en betaalgegevens nodig om je de dienst te factureren en voor direct contact in verband met het leveren van de dienst.
  • Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die ik krijg van bezoekers helpen mij om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Feedback kun je geven door een e-mail te sturen naar info@vickyvanderplas.nl.

Vickyvanderplas.nl maakt ook gebruik van Google Analytics
Dit helpt mij om te zien hoeveel bezoekers ik heb per pagina en ik kan ook zien of een bepaalde post op social media leiden tot meer bezoekers. Ik kan niet zien wie wat post of wie welke webpagina bezoekt. Het gaat hier om geanonimiseerde data (lees: ik zie aantallen bezoekers).

 Vicky van der Plas verkoopt je gegevens niet
Mijn webhost is 24/7 ict, gespecialiseerd in websites en webwinkels.  Ook deze  door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Bewaren van persoonlijke gegevens
Gegevens verstrekt ten behoeve van het leveren van een tekstproductie of adviesdienst worden maximaal zeven jaar bewaard ten behoefte van de belastingaangifte. Ik ben namelijk verplicht om facturen en zo te bewaren voor de Belastingdienst, als bewijs van mijn omzet en ondernemerschap.

Jouw gegevens inzien
Je hebt altijd het recht om de door Vicky van der Plas opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met je verzoek naar info@vickyvanderplas.nl Via deze mail kun je ook contact opnemen als je bezwaar wil maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door By Vic glaskunst en kom je er met mij niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek melding
Per 1 januari 2016 ben ik, als verwerker van persoonsgegevens, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Contactgegevens
Vicky van der Plas Vormgeving van Informatie
T.a.v. Vicky van der Plas
Zuidoosterlaan 4
5263 AM Vught

Voor vragen, opmerkingen of andere zaken ben ik telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 06 23 33 91 72. Buiten deze tijden en voor niet-telefonisch contact ben ik ook bereikbaar via: info@vickyvanderplas.nl voor direct contact en een snel antwoord op al je vragen.